Stálé zastoupení ČR při EU

Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány.

Kontakt

Rue Caroly 15

1050 – Ixelles Bruxelles

Belgium

Tel.: +32 2 2139 111

Fax: +32 2 2139 185

E-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/representation_brussels

Úřední hodiny

Kromě státních svátků v České republice jsou úřední hodiny stálého zastoupení každý všední den včetně belgických a unijních svátků.

pondělí až čtvrtek: 8:15 – 17:30

pátek: 8:15 – 16:30

Činnost Stálého zastoupení

Posláním Stálého zastoupení je zejména:

zastupovat zájmy ČR v orgánech a institucích Evropské unie

posilovat pozici ČR ve strukturách EU včetně odpovídající přítomnosti českých občanů v unijních institucích

vytvářet podmínky pro úspěšnou účast ČR na zasedáních nejvyšších orgánů EU, tj. Rady ministrů, Evropské rady, Summitu EU

udržovat a prohlubovat pracovní kontakty s představiteli institucí Evropského společenství, misemi a Stálými zastoupeními dalších zemí nebo nadnárodních a mezinárodních institucí a udržovat styky s občany ČR zaměstnanými či jinak působícími v institucích Evropského společenství

zajišťovat komunikaci mezi orgány státní správy ČR a institucemi Evropského společenství

podílet se na formulaci postupu ČR v jednotlivých orgánech Evropské unie

předkládat ústředí návrhy postupu pro řešení odborných otázek vztahujících se k problémům řešeným v orgánech a institucích Evropské unie

obsazovat jednání odborných orgánů Evropského společenství ve spolupráci s orgány a institucemi v ústředí

poskytovat podporu delegacím vyslaným ČR při jejich jednáních

informovat ústředí o činnosti Evropského společenství a Evropské unie a zasílat odbornou dokumentaci a literaturu

napomáhat zvýšení informovanost o ČR a jejím členství v EU

(Pramen: Webové stránky Stálého zastoupení, leden 2009)

Zdroj: Stálé uzastoupení ČR při EU, www.czechrep.be