O nás

Milí krajané,
po více než 100 let se členové a výbory tohoto neziskového sdružení, zvaného kdysi Volnost nebo Beseda Volnost a nyní Beseda, snaží vytvářet příznivé podmínky pro setkávání a přátelení krajanů. V různých dobách přicházeli krajané do Belgie z různých důvodů a také se z rozličných důvodů občas nemohli do rodných míst vracet! K žádné podstatné změně nedošlo ani v dnešní svobodné Evropě. Vždy si v sobě neseme kus svého původního domova, na jehož základě stavíme domov nový. Vždy potěší mít možnost setkání a výměny zkušeností s krajany, kteří nám dokáží porozumět.

Buďte srdečně vítáni nejen na těchto webových stránkách, ale především na našich akcích. Jsou organizovány jak pro členy našeho spolku, tak zároveň pro všechny české a slovenské krajany, pro jejich partnery a přátele naší země.

Chcete-li přátelství s krajany podpořit, staňte se členy Besedy. Žádné zvláštní povinnosti vám z toho nevyplývají (viz rubrika Stanovy), jen výhody: barevný tištěný čtvrtletník Zpravodaj, snížené vstupné na akcích a další překvapení během roku.

Co je pro to třeba udělat? Stačí poslat roční příspěvek 15 € za jednotlivce a 25 € za rodinu na účet Besedy BIC: BBRUBEBB a IBAN: BE26 3630 3022 4129.

Děkujeme vám, přejeme vše dobré a těšíme se na všechna naše příští setkání.

Stávající výbor Besedy