Novinky

Zpravodaj 2021/04

Z obsahu:

  • CO BYLO: Online dražba knih, Lavička Václava Havla
  • CO BUDE: Pečení vánoček mezi svátky
  • Folkloráček (dvojlist Kateřiny Hejdové pro děti)
  • Vánoční anketa i koledy a povídání o zvycích

Zpravodaj ke stažení

DOPIS KRAJANŮM – KORESPONDENČNÍ VOLBA

Praha 4. října 2021

Vážení krajané, občané České republiky,

v  dubnu  tohoto  roku  jsme  se  na  Vás  jako  skupina  senátorů  obrátili  s  informací  týkající  se projednávání  problematiky  zavedení  korespondenčního  hlasování.  V  rámci novelizace  zákona pro  volby  do   Parlamentu  České republiky jsme usilovali  o  prosazení pozměňovacího  návrhu, který  zaváděl  korespondenční  hlasování  již  pro  nadcházející  sněmovní  volby  v  říjnu  2021. Rozprava  k  zákonu  v  Senátu    trvala  téměř  šest  hodin.  Její  celkový  obsah  je  dostupný  na webových   stránkách   Senátu .  Přestože  se  nepodařilo  pozměňovací  návrh  prosadit,  intenzivní debata  toto  téma  alespoň  opět s naléhavostí  otevřela.  Důležitou otázkou   nyní je, jak  budeme postupovat v prosazování korespondenční volby do budoucna.

Pokračovat ve čtení „DOPIS KRAJANŮM – KORESPONDENČNÍ VOLBA“

Dopis několika senátorů Parlamentu České republiky ke korespondenčním volbám

Vážení krajané, občané České republiky,

v současné době v českém parlamentu vrcholí projednávání volebního zákona. Jedním z politicky ožehavých témat je zavedení korespondenční volby pro občany pobývající v zahraničí. Korespondenční volba se na české politické scéně diskutuje již více než dvacet let. Dosud však nebyla do právního řádu zakotvena. Její absence je velký dluh našeho státu a politické reprezentace vůči občanům ČR.

Pokračovat ve čtení „Dopis několika senátorů Parlamentu České republiky ke korespondenčním volbám“