Novinky

Valná hromada

Milí Besedníci a milé Besednice,

těšíme se, že se v hojném počtu s vámi setkáme v neděli 2. října ve 14 hodin na valné hromadě v Pražském domě (avenue Palmerston 16, 1000 Brusel). Všichni naši členové již dostali pozvánku s programem tohoto setkání. Pohovoříme o našich aktivitách za uplynulé tři roky, podíváme se na financování naší činnosti, podebatujeme o plánech na příští období a hlavně – zvolíme nový výbor, který by mohl být početnější, aby se nám akce lépe organizovaly.

Kdo se nemůže zúčastnit osobně, měl by poslat podepsaný volební lístek poštou nebo mailem, ale rozhodně preferujeme osobní účast, abychom se viděli a taky abychom byli usnášeníschopní. Hned po valné hromadě bude následovat dýchánek věnovaný malířce Toyen, na který do Bruselu na otočku přiletí herečka Milena Steinmasslová.

Jménem všech výborek vás zve a na osobní setkání se těší

Olga

Zpravodaj 2022/03

Z obsahu:

  • CO BYLO: Grilování a dětský den v Lese snů, Dýchánek Terezínští hrobaři
  • CO BUDE:  Valná hromada a dýchánek s Milenou Steinmasslovou, Mikulášská nadílka, Pečení vánoček…
  • Folkloráček (dvojlist Kateřiny Hejdové pro děti)
  • Našinci v Belgii: Rozhovor s Ivanou Findurovou
  • Kulturní okénko Soni Svobodové: Rozhovor s výtvarnicí Alexandrou Koláčkovou
  • Co obnáší práce překladatelů a další zajímavosti o jazycích v EU institucích

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2022/01

Z obsahu:

  • CO BYLO: Vánočky, Mikuláš, Dýchánek a promítání filmu Belgičanka pod Řípem
  • CO BUDE: Online dražba knih, Divadelní představení Kde spí motýli, Čarodějnický rej…
  • Folkloráček (dvojlist Kateřiny Hejdové pro děti)

Zpravodaj ke stažení