Novinky

INFO: Stáže v generálním sekretariátu Rady – Uzávěrka pro přihlašování 15. březen 2023, 12:00h

Generální sekretariát Rady každoročně každoročně vypisuje přibližně 100 míst v rámci placených stáží a až 6 míst v rámci placených stáží pro osoby se zdravotním postižením. V Radě existují 3 druhy stáží. Můžete si zvolit, o kterou z nich máte zájem:

Zpravodaj 2022/04

Z obsahu:

 • CO BYLO: Valná hromada a dýchánek s Milenou Steinmasslovou, Pieta za pana překladatele Wanku
 • CO BUDE:  Pečení vánoček, Dýchánek s architektem Peterem Benuškou
 • Folkloráček Kateřiny Hejdové
 • Kulturní okénko Soni Svobodové: Rozhovor s hudebníkem Josefem Pepsonem Snětivým
 • Ochutnávka z nové knihy Veroniky Valentové
 • Informace o výstavě Anthropoid

Zpravodaj ke stažení

JEŽÍŠEK PO CELÝ ROK!

Splňte přání dětem, které nemají tolik štěstí a žijí v rodinách, které jsou v tíživé životní situaci. Díky vám budou mít radostné Vánoce i během roku a vy skvělý pocit z  dobrého skutku. V případě zájmu vám dítě, kterému jste pomohli, pošle jako poděkování obrázek, fotografii, dopis apod.

Dětem můžete koupit buď přímo jejich vysněný dárek nebo je podpořit finančně úhradou zájmových kroužků, letních pobytů (tábory, pobyty u moře apod.), školních aktivit (výlety, ŠVP). Spousta dětí potřebuje rovněž finance na léky, obědy, svačinky, školné apod. Celá vámi zaslaná finanční pomoc putuje dítěti, které chcete podpořit.

V případě poskytnutí finanční pomoci, Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely. S dotazy se můžete obrátit na e-mailovou adresu: jezisek@zajiceknakoni.cz

Projekt realizuje nezisková organizace Zajíček na koni, o.p.s.

JAK NA TO?

Vyberte si dítě a konkrétní dárek či formu pomoci a jednoduše se staňte Ježíškem! www.jezisek.zajiceknakoni.cz

Nemáte čas se rozhodnout? Přispějte obecně a my dáme finance tam, kde jsou nejvíce potřeba: www.darujme.cz/darovat/1200567

Valná hromada

Milí Besedníci a milé Besednice,

těšíme se, že se v hojném počtu s vámi setkáme v neděli 2. října ve 14 hodin na valné hromadě v Pražském domě (avenue Palmerston 16, 1000 Brusel). Všichni naši členové již dostali pozvánku s programem tohoto setkání. Pohovoříme o našich aktivitách za uplynulé tři roky, podíváme se na financování naší činnosti, podebatujeme o plánech na příští období a hlavně – zvolíme nový výbor, který by mohl být početnější, aby se nám akce lépe organizovaly.

Kdo se nemůže zúčastnit osobně, měl by poslat podepsaný volební lístek poštou nebo mailem, ale rozhodně preferujeme osobní účast, abychom se viděli a taky abychom byli usnášeníschopní. Hned po valné hromadě bude následovat dýchánek věnovaný malířce Toyen, na který do Bruselu na otočku přiletí herečka Milena Steinmasslová.

Jménem všech výborek vás zve a na osobní setkání se těší

Olga

Zpravodaj 2022/03

Z obsahu:

 • CO BYLO: Grilování a dětský den v Lese snů, Dýchánek Terezínští hrobaři
 • CO BUDE:  Valná hromada a dýchánek s Milenou Steinmasslovou, Mikulášská nadílka, Pečení vánoček…
 • Folkloráček (dvojlist Kateřiny Hejdové pro děti)
 • Našinci v Belgii: Rozhovor s Ivanou Findurovou
 • Kulturní okénko Soni Svobodové: Rozhovor s výtvarnicí Alexandrou Koláčkovou
 • Co obnáší práce překladatelů a další zajímavosti o jazycích v EU institucích

Zpravodaj ke stažení