Instituce EU a instituce ČR v Belgii

Telefonní seznam institucí EU
Internetové stránky institucí EU
Diplomatické mise, úřady a instituce ČR v Bruselu
Kanceláře krajských úřadů a měst v Bruselu
Další agentury a organizace

Telefonní seznam institucí EU

EU Kdo je kdo – adresář a telefonní seznam – Tento seznam zahrnuje většinu evropských institucí včetně stálých zastoupení členských států a misí při EU. Lze v něm vyhledávat podle osoby, instituce a v hierarchickém řazení.

Adresář Evropské komise – Tento adresář zaměstnanců Evropské komise se jmény a telefonními čísly lze prohledávat například podle jména a příjmení nebo podle generálního ředitelství.

Internetové stránky institucí EU

Europa: Portál Evropské unie – http://europa.eu/

Agentury Evropské unie – http://europa.eu/agencies

Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech – http://europa.eu/agencies/pol_agencies/index_cs.htm

Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky – http://europa.eu/agencies/security_agencies/index_cs.htm

Eurojust – http://www.eurojust.europa.eu

European Union Satellite Centre – http://www.eusc.europa.eu

Europol – http://www.europol.europa.eu

Eurostat – http://ec.europa.eu/eurostat

Evropská centrální banka – http://www.ecb.eu

Evropská investiční banka – http://www.eib.org

Evropská komise – http://ec.europa.eu/

Evropský hospodářský a sociální výbor – http://www.eesc.europa.eu

Evropský inspektor ochrany údajů – http://www.edps.europa.eu

Evropský parlament – http://europarl.europa.eu/

Evropský účetní dvůr – http://eca.europa.eu

Evropský veřejný ochránce práv – http://www.ombudsman.europa.eu

Přístup k právu Evropské unie EUR-Lex – http://eur-lex.europa.eu/

Rada Evropské unie – http://www.consilium.europa.eu

Soudní dvůr Evropských společenství – http://curia.europa.eu

The European Union Institute for Security Studies – http://www.iss.europa.eu

Úřad pro úřední tisky Evropských společenství – http://publications.europa.eu

Úřad pro výběr personálu (EPSO) – http://europa.eu/epso

Výbor regionů – http://www.cor.europa.eu

Diplomatické mise, úřady a instituce ČR v Bruselu

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii
15, rue Caroly
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 213 01 11
fax: +32 2 213 01 85
e-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/EU

Velvyslanectví České republiky v Belgii
Ambassade de la République tcheque
Avenue Adolphe Buyl 154
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 641 89 30
fax: +32 2 2139 402
e-mail: brussels@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/brussels

Konzulární oddělení velvyslanectví České republiky v Belgii
Avenue Adolphe Buyl 154
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 641 89 41, +32 2 641 89 42
fax: +32 2 640 28 60

Stálá delegace České republiky při NATO
Boulevard Léopold III.
1110 Bruxelles
tel.: +32 2 707 17 27, +32 2 707 13 52
fax: +32 2 707 17 03
e-mail: nato.brussels@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/nato.brussels

České centrum
Avenue Adolphe Buyl 150-152
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 641 89 48
e-mail: ccbrussels@czech.cz
web: http://www.czechcentres.cz/brussels

Senát Parlamentu ČR
Hana Sedláčková, stálá zástupkyně Senátu při Evropské unii
Evropský parlament, RMD 02J048
89, rue Belliard
1040 Bruxelles
tel.: +32 2 283 13 75
fax: +32 2 284 49 25
GSM BE: +32 4 7654 2141
GSM CZ: +420 731 124 339
e-mail: hana.sedlackova@europarl.europa.eusedlackovah@senat.cz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
František Čakrt
Zástupce PS PČR v sekretariátu COSAC a v Evropském parlamentu
GSM CZ: + 420 725 717 954
tel.: BE: +32 2 284 85 13
GSM BE: +32 475 949 971
COSAC secretariat (RMD 2 J 034)
89, rue Belliard, European Parliament
1047 Bruxelles
e-mail: frantisek.cakrt@europarl.europa.eu

Kanceláře krajských úřadů a měst v Bruselu

Hlavní město Praha – Pražský dům
16, avenue Palmerston
1000 Bruxelles
tel.: +32 2 230 94 91
fax: +32 2 230 95 35
e-mail: brussels@cityofprague.cz
web: http://www.prazsky-dum.euhttp://www.prague-house.eu

Jihočeský kraj
84, avenue d’Auderghem
1040 Bruxelles, Etterbeek
tel./fax: +32 2 512 96 13
tel.: +420 386 720 573
web: http://www.southbohemia.euhttp://www.kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský kraj
Plzeňský dům
Place de Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles
tel.: +32 2 213 95 70
fax: +32 2 2139 571
web: http://www.southern-moravia.eu

Karlovarský kraj
Český dům
60, rue du Trône
1050 Bruxelles
tel.: +420 353 502 141
tel.: +32 2 213 95 00
fax: +32 2 213 95 01
web: http://www.kr-karlovarsky.cz

Královéhradecký kraj
Český dům
60, rue du Trône
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 213 95 20
fax: +32 2 213 95 21
GSM BE: +32 478 214 100
GSM CZ +420 720 404 204
web: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Liberecký kraj
84, avenue d’Auderghem
1040 Bruxelles, Etterbeek
tel.: +32 2 732 32 15
GSM.: +420 739 541 631
e-mail: brussels@liberec-region.cz
web: http://www.liberec-region.cz

Moravskoslezský kraj
Český dům
60, rue du Trône
1050 Bruxelles
web: http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký kraj
Representative Office of the Olbr />uc Region

Avenue d´Auderghem 84
1040 Bruxelles
tel.: +32 2 641 17 60
fax: +32 2 641 17 69
e-mail: info@olomoucregioninbrussels.eu
web: http://www.olomoucregioninbrussels.eu

Pardubický kraj
Place de Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles
tel.: +32 2 213 95 30
fax: +32 2 213 95 31
web: http://www.pardubickykraj.cz

Plzeňský kraj
Place de Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles
tel.: +32 2 213 95 40
fax: +32 2 213 95 41
GSM: +32 473 530 951
tel.: +420 377 195 583
web: http://www.plzensky-kraj.cz

Středočeský kraj
84, avenue d’Auderghem
1040 Bruxelles, Etterbeek
tel.: +32 2 734 96 86
fax: +32 2 734 96 87
e-mail: central.bohemia.eu@kr-s.cz
web: http://www.stredocech-eu.cz

Kraj Vysočina
Rue du Commerce 20 / 22
1000 Bruxelles
tel.: +32 2 213 95 60
fax: +32 2 2139 561
GSM: +32 475 785 203
web: http://www.vysocina.eu

Ústecký kraj
60, rue du Trône
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 2139 510
fax: +32 2 2139 511
web: http://www.kr-ustecky.cz

Zlínský kraj
Representative Office of the br />n Region

46, boulevard de la Cambre
1000 Bruxelles
tel.: +32 2 6411 760
fax: +32 2 6411 769
e-mail: info@zlinregioninbrussels.eu
web: http://www.zlinregioninbrussels.eu

Svaz měst a obcí ČR
1, square De Meeûs
Bruxelles
tel.: +32 2 213 81 80
tel.: +420 234 709 719, nebo linky 718 a 717
fax: +420 234 709 786
web: http://www.smocr.cz

Další agentury a organizace

Agrární komora – Agrarian Chamber of the Czech Republic
876, chaussée d’Alsemberg
1180 Bruxelles
tel.: +32 2 3761081
fax: +32 2 3761081
web: http://www.agrocr.cz

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
Český dům
60, rue du Trône
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 2139 450, GSM +32 4 9723 6624
tel.: +32 2 2139 452, GSM +32 4 9518 5383
fax: +32 2 2139 451
e-mail: cebre.europe@mail.be
web: http://www.cebre.cz
Informační portál CEBRE sledující vybrané části legislativy EU důležité pro české podniky najdete na adrese http://www.cebre.cz/nastope

CzechInvest
Český dům
60, rue du Trône
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 2139 470 nebo linka 472
fax: +32 2 2139 471
web: http://www.czechinvest.org/zahranicni-zastoupeni

CZELO – Česká kancelář pro výzkum a vývoj – Czech Liaison Office for Research and Development
Český dům
98, rue du Trône
1050 Bruxelles
web: http://www.czelo.cz

CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu, Office national tchèque du tourisme – CzechTourism
Český dům
60, rue du Trône
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 2139 442
fax: +32 2 2139 441
web: http://www.czechtourism.com

CzechTrade
Český dům
60, rue du Trône
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 213 94 60
fax: +32 2 213 94 61
GSM.: +32 479 357 559
e-mail: brussels@czechtrade.cz
web: http://www.czechtrade.be


Zdroj: Stálé zastoupení ČR při EU – http://www.czechrep.be