Radostné Velikonoce

Milí přátelé,

v posledních dnech jsme v Belgii zažili velmi smutné chvíle. Tyto události se dotkly nás všech, i když podle našich zpráv jsou všichni naši krajané v pořádku. 

Nehledě na smutek posledních dní

Vám přejeme radostné prožití velikonočních svátků v kruhu Vašich blízkých,

krásné jaro a hodně energie k denodennímu vytváření bezpečnějšího a přátelštějšího světa.

Váš výbor Besedy