BESEDA LETOS SLAVÍ 120 LET!

Milí přátelé,

v neděli 17. března 2024 se na Stálém zastoupení ČR při EU pod laskavou záštitou velvyslankyně ČR při EU paní Edity Hrdé a velvyslance ČR v Belgii pana Jakuba Skalníka konala oslava 120. výročí založení našeho krajanského spolku Beseda.

Rádi bychom poděkovali paní velvyslankyni a panu velvyslanci, dále zvláštnímu zmocněnci MZV ČR pro krajanské záležitosti panu Jiřímu Krátkému, všem členům Besedy i dalším hostům, kteří toto významné jubileum s námi přišli oslavit, muzikantům z tria High Trees a zpěvačkám z folklórního souboru Ako doma za hudební zpestření, Kuchnia z Poloneza za výborné jídlo, paní Petře Hanischové za chutné koláčky, Vinařství Městečko za dodání moravského vína, Kateřině a Dušanu Swalensovým a Martinu Schmalzriedovi za pořízení fotografií z oslavy a v neposlední řadě panu Pavlu Kauckému za natočení a zpracování videa o našem spolku.

Je nám velkou ctí podílet se na vedení spolku s tak dlouhou tradicí a budeme se i nadále snažit připravovat pro vás akce tak, abychom za deset let opět měli co slavit!

Alena, Barbora, Lenka, Markéta, Olga a Zuzana