PF 2012

Milí přátelé,
přejeme vám všem příjemné prožití svátků vánočních v kruhu vašich blízkých. Do nového roku nechť se vám podaří vstoupit tou správnou nohou.

Kéž je k vám nový rok 2012 štědrý na vše dobré a skoupý na všechno zlé!

Srdečně,
Výbor Besedy