Zpravodaj 2022/04

Z obsahu:

  • CO BYLO: Valná hromada a dýchánek s Milenou Steinmasslovou, Pieta za pana překladatele Wanku
  • CO BUDE:  Pečení vánoček, Dýchánek s architektem Peterem Benuškou
  • Folkloráček Kateřiny Hejdové
  • Kulturní okénko Soni Svobodové: Rozhovor s hudebníkem Josefem Pepsonem Snětivým
  • Ochutnávka z nové knihy Veroniky Valentové
  • Informace o výstavě Anthropoid

Zpravodaj ke stažení