Zpravodaj 2022/03

Z obsahu:

  • CO BYLO: Grilování a dětský den v Lese snů, Dýchánek Terezínští hrobaři
  • CO BUDE:  Valná hromada a dýchánek s Milenou Steinmasslovou, Mikulášská nadílka, Pečení vánoček…
  • Folkloráček (dvojlist Kateřiny Hejdové pro děti)
  • Našinci v Belgii: Rozhovor s Ivanou Findurovou
  • Kulturní okénko Soni Svobodové: Rozhovor s výtvarnicí Alexandrou Koláčkovou
  • Co obnáší práce překladatelů a další zajímavosti o jazycích v EU institucích

Zpravodaj ke stažení