DOPIS KRAJANŮM – KORESPONDENČNÍ VOLBA

Praha 4. října 2021

Vážení krajané, občané České republiky,

v  dubnu  tohoto  roku  jsme  se  na  Vás  jako  skupina  senátorů  obrátili  s  informací  týkající  se projednávání  problematiky  zavedení  korespondenčního  hlasování.  V  rámci novelizace  zákona pro  volby  do   Parlamentu  České republiky jsme usilovali  o  prosazení pozměňovacího  návrhu, který  zaváděl  korespondenční  hlasování  již  pro  nadcházející  sněmovní  volby  v  říjnu  2021. Rozprava  k  zákonu  v  Senátu    trvala  téměř  šest  hodin.  Její  celkový  obsah  je  dostupný  na webových   stránkách   Senátu .  Přestože  se  nepodařilo  pozměňovací  návrh  prosadit,  intenzivní debata  toto  téma  alespoň  opět s naléhavostí  otevřela.  Důležitou otázkou   nyní je, jak  budeme postupovat v prosazování korespondenční volby do budoucna.

Nelze  zastírat, že brzké schválení korespondenčního  hlasování pro  občany žijící v zahraničí se neobejde bez dvou základních předpokladů.

Prvním  předpokladem je sněmovní většina složená z poslanců demokratických koalic (STAN a Piráti  a koalice  SPOLU). Vláda  v  čele s hnutím  ANO podporovaná komunisty  již  ukázala, že korespondenční hlasování nepodporuje,  i když bylo obsahem jejího programového prohlášení.

Druhým předpokladem je rychlé předložení senátního návrhu korespondenční volby Poslanecké sněmovně ihned po  říjnových  volbách.  Tento postup  otevírá možnost zařazení korespondenční volby  na pořad  jednání Sněmovny  ještě před  tím, než  nová vláda  začne poslancům předkládat vládní návrhy zákonů. Tak by mohla novela volebního zákona “proklouznout” ke schválení.

Je  zřejmé,  že  naplnění  prvního  z předpokladů není  z lavic Senátu plně  v  našich rukách. Jeho splnění  závisí  na  vůli  voličů,  a výsledku  nadcházejících voleb.  Druhý z předpokladů  jsme již začali  naplňovat.  Na  konci  června  se  padesát  senátorů  připojilo  k  senátnímu  návrhu  zákona, který   korespondenční   hlasování  zavádí  pro  volby  do  Poslanecké  sněmovny  a    pro  volbu prezidenta republiky.  Koncem  července byl  návrh schválen  příslušnými  výbory a nyní čeká na konečné  projednání  a  schválení  plénem  Senátu.  Chystáme  se  tak  učinit  na  první  schůzi  po říjnových volbách tak, aby byl okamžitě postoupen k projednání nově zvoleným poslancům. Na těch pak bude záležet, jak se senátní novelou naloží, a zda ji rychle schválí.

Jsme si vědomi, že slibů o zavedení distanční volby pro české občany žijící v zahraničí padlo od sametové revoluce více  než mnoho, a proto existují vážné důvody ke skepsi. Přesto neztrácíme naději, že se nyní otevřela možnost, jak díky zvolené strategii korespondenční volbu co nejdříve prosadit. Bude však záležet na hlase každého z nás doma i v zahraničí.

Se srdečným pozdravem

Senátoři Marek HILŠER, Pavel KÁRNÍK, Marek OŠŤÁDAL, Alena DERNEROVÁ