Dopis několika senátorů Parlamentu České republiky ke korespondenčním volbám

Vážení krajané, občané České republiky,

v současné době v českém parlamentu vrcholí projednávání volebního zákona. Jedním z politicky ožehavých témat je zavedení korespondenční volby pro občany pobývající v zahraničí. Korespondenční volba se na české politické scéně diskutuje již více než dvacet let. Dosud však nebyla do právního řádu zakotvena. Její absence je velký dluh našeho státu a politické reprezentace vůči občanům ČR.

V drtivé většině zemí Evropské unie, ale i mimo ni, korespondenční volba představuje zcela běžný standard a servis, který státní instituce poskytují občanům pro snadnější výkon jejich volebního práva. Není ze strany českého státu obhajitelné, aby byl občan České republiky nucen cestovat za volební místností stovky a mnohdy i tisíce kilometrů, jestliže existují způsoby, jak mu výkon volby usnadnit.

Otevření volebního zákona, ke kterému došlo na začátku tohoto roku, je jedinečnou příležitostí, jak korespondenční způsob hlasování do volebního zákona zakotvit. Přestože se k tomuto kroku zavázala samotná vláda ve svém programovém prohlášení, Poslanecká sněmovna ji opět odmítla. Zásadní roli v prosazení korespondenční volby může sehrát Senát. Při schvalování volebních zákonů je totiž Poslaneckou sněmovnou nepřehlasovatelný.

S politováním však lze konstatovat, že slova podpory pro korespondenční volbu se proměnila v prázdný slib. Je paradoxem, že značná část politické scény, jež vyjadřovala podporu pro distanční hlasování, není v rozhodující okamžik ochotna pro ni hlasovat. Tato neochota je odůvodňována potřebou státotvornosti, nutností schválit volební zákon v co nejkratším čase vzhledem k současné nestabilní politické situaci v České republice. Obáváme se, že se jedná spíše o hledání zástupných důvodů, proč něco neudělat, než skutečnou vůli  se za korespondenční volbu postavit.

Našim úkolem je zastupovat zájmy občanů. Nečinné přihlížení k úskokům a pokrytectví vlády by znamenalo souhlas s takovým jednáním.

Vážení spoluobčané, chceme Vás proto ujistit, že korespondenční volbu pro občany s pobytem v zahraničí podpoříme nejen slovy, ale i činy. Při projednávání volebního zákona v Senátu dne 28. 4. 2021 předložíme pozměňovací návrh, jehož cílem je prosazení korespondenční volby do Zákona o volbách do Parlamentu ČR.

Dovolte, abychom Vás jako zástupce krajanských spolků požádali o předání tohoto dopisu dalším krajanům a našim spoluobčanům, případně o Váš názor na náš postup

Se srdečným pozdravem,

senátoři:

Marek Hilšer

Michael Canov

Jan Horník

Pavel Kárník

Miroslav Plevný

Helena Pešatová

Marek Ošťádal

Jiří Růžička