Zpravodaj 2021/01

Z obsahu:

  • CO BYLO: Online pečení, Mikulášská nadílka…
  • CO BUDE: Procházka, Dětský den s grilováním, případně i bez něho…
  • Příspěvek pana velvyslance Kluckého
  • VZPOMÍNÁME: Zdeňka de Raad – Makoňová a Adrienne Vander Perre – Tyllich 
  • NOVINKA: Folkloráček (dvojlist Kateřiny Hejdové pro děti)

Zpravodaj ke stažení