Zpravodaj 2020/01

Z obsahu:

  • CO BYLO: Mikulášská nadílka, Pečení vánoček, IV. andělské pečení a vaření
  • CO BUDE: Jarní dýchánek a burza knih, Májový rej…
  • VZPOMÍNÁME: profesor Ján Valach
  • Fejeton Aleše Bartla
  • BRUSELSKÁ SOJKA
  • SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Zpravodaj ke stažení