Zpravodaj 2006/01

Z obsahu:

  • Co bylo: Mikulášská nadílka, Vánočkový pátek, Slovensko-české korčulovanie…
  • Co bude: Únorová schůzka, Velikonoční posezení, Josefovská taneční zábava…
  • Společenská rubrika
  • České centrum Vás zve
  • Užitečné informace
  • Plán činnosti

Zpravodaj ke stažení