2016-08-03 – Návštěva u Zajíčka na koni a v Kavárně AdAstra

Výtěžek z burzy knih, která začala 1.10.2015, jsme letos věnovali pražské obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni, která pomáhá handicapovaným dětem i dospělým. V roce 2012 obdržel Zajíček na koni o.s. v kategorii Zdraví-vzdělání-humanita ocenění Českých 100 nejlepších 2012. Více se o této společnosti dočtete na stránkách www.zajiceknakoni.cz. Organizace nově provozuje i kavárnu ve francouzském stylu pod názvem AdAstra, kde zaměstnávají nezaměstnatelné, tedy lidi s mentálním postižením. Navštívit ji můžete v Podskalské ulici číslo 8, 1200 Praha 2, více na www.cafeadastra.cz.

logo zajiceknakoni

Na začátku srpna předala předsedkyně Besedy Olga Schmalzriedová ředitelce Zajíčka na koni, o.p.s, paní Markétě Šulcové vybraných rovných 600 €. Prodané knihy se na celé částce podílely ze dvou třetin (přesně 403 €), zbytek tvořil více či méně štědrý příspěvek našich krajanů.

Foto: Olga Schmalzriedová