2015-12-06 – Mikulášská nadílka – 1. skupina

Foto:
Lenka Vodehnalová (lv)
Zuzana Gjerdingen (zj)
Martin Kubišta (mk)
George Schmalzried (gs)