2013-12-01 – Mikuláš

Přečtěte si článek ve Zpravodaji 01/2014.

Foto: Liselotte a Dušan Swalens