2012-10-26 – Vítání nových českých občánků

Dne 26. října 2012 uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Belgickém království již IV. ročník slavnostního vítání českých občánků narozených v Belgii. Sváteční událost se odehrála v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU. K původní myšlence pořádat pro naše krajany podobnou pamětní akci nás přivedla ta skutečnost, že se každoročně prostřednictvím našeho konzulárního oddělení zapíše do tzv. zvláštní matriky v Brně více jak sto nově narozených českých dětí. Samotného slavnostního aktu se letos zúčastnilo 48 nových občánků v doprovodu svých rodičů i starších sourozenců.

Zápis dětí narozených v zahraničí do matriční knihy vedené zvláštní matrikou v Brně je důvodem toho, že je celá slavnostní akce pořádána ve spolupráci s Magistrátem města Brna a za již tradiční osobní účasti brněnského primátora. Mnoho úspěchů na cestě životem tak dětem popřál velvyslanec České republiky v Belgickém království Ivo Šrámek a také primátor města Brna Roman Onderka. Jsme opravdu velice potěšeni tím, že pan primátor neváhá každého svého jednotlivého „zahraničního“ občánka přijet osobně přivítat až do Bruselu.

Kromě pamětního listu, vytištěného na ručním papíře a spolupodepsaného panem velvyslancem a panem primátorem, byla novým českým občánkům předána také replika stříbrného Pražského groše z doby Václava II. a plyšová hračka – brněnský drak. Ceremoniál byl oživen hudebním vystoupením českých dětí, a to pod vedením hudebního skladatele, houslisty a pedagoga Petra Malůška a pedagogů z hudební sekce České školy bez hranic, Dáši Kneřové a Martina Kubišty. Dušan Swalens z Besedy se postaral o fotoreportáž.

Hana Pešková
vedoucí konzulárního oddělení

Foto: Dušan Swalens