2012-09-26-28 – Konference Krajané a problém generací

Ohlédnutí za krajanskou konferencí

Konference Krajané a problém generací (26.-28.9. 2012) byla jednou z hlavních akcí oslav Dne české státnosti (Svatého Václava) 2012. Ten byl letos tématicky věnován Čechům v zahraničí. Pro účastníky byl připraven nabitý třídenní program, ale mohli vybírat i z jiných kulturních akcí, pořádaných kolem oslav Dne české státnosti.

V úvodu konference byla předána ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity. Získali je Světluška Prokopič z Chorvatska za svou neúnavnou práci v divadelním a hudebním souboru České besedy v Dolanech, Anna Vaďurová, která je předsedkyní a stěžejní postavou vídeňského divadelního souboru Vlastenecká omladina, Dagmar Takácsová – zakladatelka Českého spolku v Košicích a ženského sboru, který při spolku působí, Karel Pokorný – předseda činorodého SKV Sokol Mnichov a člen SVU a Anna Janků, která stojí 20 let v čele Sdružení českých žen v Káhiře. Oceněným pogratulovali 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, senátor Tomáš Grulich, zmocněnec ministerstva zahraniční pro krajany Stanislav Kázecký a v neposlední řadě Ája Vrzáňová, předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů.

Na konferenci, která byla sedmou v pořadí, se sjelo 120 účastníků z 20 zemí světa. Většina z nich přijela už po několikáté, ale potěšující bylo, že se objevili i noví zahraniční Češi, zejména ti mladí. Téma konference – krajané a problém generací – k tomu svádělo. Cílem setkání bylo prodiskutovat, jak zajistit kontinuitu a propojení starší exilové generace s novými zahraničními Čechy a vyměnit si názory na to, co se osvědčilo a co ne.

Z vystoupení účastníků konference bylo patrné, že všechny spolky a skupiny o budoucnosti a zajištění kontinuity intenzivně přemýšlejí. Ne všechno je přenositelné, ale pozitivních příkladů, receptů a inspirace zaznělo v téměř třiceti vystoupeních i v diskusi dost. Velkou roli při tom hraje komunikace, zejména internet. Na jeho využití poukázala ve svém referátu Bára Kmentová, webeditorka www.krajane.net, která představila důležité stránky, určené krajanům. Kromě již zmíněných www.krajane.net, které přinášejí informační servis, to jsou www.krajane.cz a www.cechoslovaci.com, které poskytují především praktické informace pro život v cizině.

Ke konferencím neodmyslitelně patří diskuse. Diskutovalo se v kuloárech i v závěrečné debatě, na níž jsou zváni představitelé českých státních institucí. Letošní debaty s krajany se zúčastnili zástupkyně ombudsmana a bývalá senátorka Jitka Seitlová a zmocněnec Stanislav Kázecký. Diskutovalo se o tom, jak by Česká centra mohla ještě víc vycházet vstříc krajanům, dotazy a připomínky směřovaly také na možnost korespondenčního hlasování a na dvojí občanství, resp. znovunabytí českého občanství pro některé skupiny bývalých obyvatel Československa. Bylo konstatováno, že legislativní proces v těchto otázkách se za posledních pár let příliš nepohnul kupředu. Úsměv i obdiv vzbudilo emocionální vystoupení Karla Wienera ze Švýcarska, který už několik let bojuje s Českou televizí o zpřístupnění satelitního vysílání televize i mimo území České republiky. Zatím marně. Padly i dotazy, zda se za dva roky uskuteční další konference. Ohlasy napovídají, že vůle k setkávání a výměně názorů trvá, a tak organizátoři slíbili, pokud to finančně bude jen trochu možné, v roce 2014 uspořádat další konferenci.

Na závěr jednání se v prostorách nové budovy Národního muzeakonal koncert Ženského sboru Českého spolku v Košicích. Národně laděný program, složený z Dvořákových a Janáčkových písní a z Otvírání studánek Bohuslava Martinů, měl velký úspěch.

Součástí konference byla i křest knihy VZKAZY DOMŮ – emigrace a exil 1848 – 1989. Kmotry knihy byli Soňa Červená, Karel Hvížďala, Martin Stránský a Jan Fischer.

Poslední den konference byl tradičně věnován poznávání pamětihodností Prahy. Účastníci konference navštívili několik objektů Židovského muzea včetně starého židovského hřbitova, Staroměstskou radnici a výstavu Zlatá bula sicilská v Národním archivu na Chodovci. Většina krajanů se 28. září večer zúčastnila slavnostního večera v Národním divadle.

Vedle přítomnosti nejmladších generací krajanů na letošní konferenci je dalším pozitivem větší zájem českých médií. O konferenci informovala kromě Českého rozhlasu také Česká televize ve zvláštní reportáži. Na televizních obrazovkách se objevili např. Petr Bísek nebo Ája Vrzáňová z USA, Karel Pokorný z Německa nebo Milena Grenfell Baines z Británie.

Krajanské konference se účastnili i zástupci Českého krajanského spolku Beseda a České školy bez hranic v Bruselu, kteří vystoupili na konferenci s projevem ,,Budoucnost krajanských spolků a zájem dnešních mladých lidí o českou kulturu a jazyk v Belgii.”

Předsedkyně Českých škol bez hranic MUDr. Lucie Boucher Slavíková představila novou expanzi ČŠBH v USA a nastínila budoucnost tohoto jedinečného projektu.

Miroslav Krupička

(převzato z www.krajane.net)