Sobota, 12. října 2013 (14:30 - 16:30)    VIP

Valná hromada Besedy

 

Milí členové Besedy,

srdečně vás všechny zveme na valnou hromadu, kde zhodnotíme naše konání za poslední dva roky a na další dva roky zvolíme nový výbor. Budete mít možnost vyjádřit svá přání, potřeby a požadavky.

Program bude následující:

1. Z práva o činnosti výboru a spolku za poslední dva roky

2. Z práva o hospodaření spolku od minulé valné hromady

3. Zpráva o činnosti České školy bez hranic

4. Volba tříčlenné volební komise

5. Představení kandidátů do nového výboru Besedy

6. Volba nového výboru spolku a kontrolora účtů

7. Program na další období a příprava oslavy 110. výročí založení spolku

8. Diskuse a malé domácí občerstvení

V nejbližších dnech dostanou členové pozvánku s volebním lístkem a medailonky kandidátů. V případě nepřítomnosti na valné hromadě máte možnost volit korespondenční cestou podle instrukcí na volebním lístku. Pokud nedostanete pozvánku do konce září, zkontrolujte, zda máte za letošní rok skutečně zaplacen členský příspěvek.

Předem vám děkujeme za účast ve volbách a těšíme se na shledanou.

PS: Nezapomeňte, že po valné hromadě jste zváni též na divadelní představení (viz pozvánka), avšak je nutné, abyste si na spolkové adrese spolek@beseda.be do 30. 9. 2013 rezervovali místo.

Místo : Pražský dům, avenue Palmerston 16, 1000 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be