Sobota, 5. října 2024

VALNÁ HROMADA BESEDY

Stanovy našeho spolku nám ukládají pořádat valnou hromadu každé dva roky. Věřte nebo nevěřte, ale na podzim už opravdu tato doba uplyne od té poslední. Zatím si do kalendáře zapište datum a místo konání, a sice sobotu 5. října odpoledne v divadelní kavárně na Tombergu. Po valné hromadě vás rovnou pozveme do divadla na komediální představení Filipa Tellera a Aleše Vosáhla Možná, že to znáte…

Podle stanov máme sdělovat datum valné hromady nejpozději dva měsíce předem, což tímto hravě splňujeme. Nejpozději měsíc předem, tedy do 5. září, nám mohou naši členové posílat návrhy záležitostí k projednání na valné hromadě. Do 25. srpna můžeme přijímat vaši kandidaturu do výboru Besedy.

Věřte, že šikovných a ochotných rukou není nikdy dost a že se ocitnete v příjemné společnosti vstřícných členek výboru. To samozřejmě neznamená, že do výboru patří jen ženy, jak tomu bylo v posledních letech. Do výboru může kandidovat každý, kdo je členem spolku nejméně 3 měsíce.

Program valné hromady a kandidátku dostanou naši členové nejpozději dva týdny předem. Naše stanovy nejsou příliš staré, pocházejí z roku 2017, kdy se osamostatnila námi v roce 2010 založená Česká škola bez hranic. Doba se však mění velmi rychle a je potřeba na změny reagovat. Proto bychom chtěli našim členům předložit ke schválení nové znění stanov s prodlouženým funkčním obdobím a s možností různých forem hlasování, jak to dovolují nové technologie.

Těšíme se na vaše podněty, na nabídky aktivního zapojení do činnosti Besedy a na milé setkání s vámi.
jménem výboru Besedy – Olga

Místo: Divadlo Tomberg, Av. Paul Hymans 2, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Kontakt: spolek@beseda.be
Web: https://beseda.be/o-nas/stanovy/