Neděle, 8. října 2017 (16:30 - 18:00)    VIP

Valná hromada Besedy

 

Milí přátelé, členové Besedy,

jednou za dva roky pořádáme valnou hromadu spojenou s volbami do výboru Besedy. Je to jediná akce, které se mohou účastnit pouze členové Besedy, kteří mají v daném kalendářním roce zaplacený členský příspěvek.

Projednáme práci stávajícího výboru a hospodaření za poslední dva roky, provedeme aktualizaci našich stanov. Přijít můžete se svými nápady, návrhy, požadavky a přáními.

Podle stanov má být výbor minimálně pětičlenný, momentálně však fungujeme v čtyřčlenné sestavě a hledáme tedy posily. Máte-li chuť připojit se k partě nadšenkyň, ozvěte se nám. Pro kandidaturu do výboru Besedy je třeba být členem spolku minimálně 3 měsíce.

Je naším přáním, aby se valné hromady zúčastnilo co nejvíce našich členů, ale chápeme, že to v některých případech možné není. Proto je možné využít korespondenční volbu. Pozvánku s programem valné hromady a kandidátku dostanete včas, tedy nejpozději dva týdny před daným datem.

Místo : Pražský dům, avenue Palmerston 16, 1000 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be