Sobota, 21. března 2015 (14:00 - 16:00)    VIP

Valná hromada Besedy

 

Milí krajané,

valná hromada Besedy se koná jednou za dva roky a je jedinou akcí, na níž mají přístup pouze členové spolku, kteří mají v daném roce zaplacený členský příspěvek. Proto prosím letos s platbou neotálejte, abychom vás mohli na valnou hromadu pozvat. Pozvánku společně s kandidátkou a volebními lístky budeme moct poslat elektronickou nebo klasickou poštou pouze těm členům Besedy, kteří budou mít příspěvek zaplacený k 7. 3. 2015. Ostatní mohou na valnou hromadou též přijít, pokud před jejím zahájením stihnou členský příspěvek zaplatit převodem na účet nebo před začátkem valné hromady v hotovosti na místě.

Do konce února t.r. nám též, prosím, napište, pokud máte zájem kandidovat do výboru Besedy a podílet se s námi na přípravě a organizaci našich akcí. Určitě by nám pomohlo, kdyby nám podal pomocnou ruku někdo z členů Besedy, kdo se vyzná v užívání webových stránek nebo může pomoci s redakcí Zpravodaje. Podle našich stanov má být výbor minimálně pětičlenný, další osoba je zvolena jako kontrolor účtů. Náš výbor byl v minulém období sedmičlenný, někteří členové se nám však během posledního období odstěhovali do České republiky, hledáme tedy nové zájemce o práci ve výboru. Věřte, že dobrovolníků není nikdy dost a že ač tato práce není nijak finančně ohodnocená, přináší všem organizátorům dobrý pocit a spokojenost, když se nám podaří připravit zajímavou akci nebo čtivý Zpravodaj. Podmínkou kandidatury do výboru je minimálně tříměsíční členství v Besedě.
Valná hromada se bude konat v Pražském domě (avenue Palmerston 16, 1000 Brusel) v sobotu 21. března 2015 od 14:00. Nejpozději měsíc před tímto datem bychom měli od vás dostat připomínky a náměty k činnosti Besedy, které si přejete na valné hromadě probrat, abychom je mohli do programu valné hromady včas zařadit.

Těšíme se na opětné setkání s vámi a na konstruktivní přípravu besední budoucnosti.

Místo : Pražský dům, avenue Palmerston 16, 1000 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be