Středa, 14. března 2018 (19:00)

Setkání a beseda se senátorem

Milí přátelé,

přijměte pozvání na jedinečné setkání a besedu s panem senátorem Tomášem Grulichem, který přijede do Bruselu v polovině března. Setkání proběhne v Českém centru (avenue A. Buyl 150, 1050 Brusel) ve středu 14. března od 19 hodin.

Pan senátor Tomáš Grulich je předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Naposled jsme měli možnost pobesedovat s člověkem, jenž se snaží řešit problémy, s nimiž se potýkají Češi v zahraničí, v roce 2004, když na oslavu 100. výročí založení Besedy přijela paní senátorka Jitka Seitlová. Pan Grulich se kromě české emigrace (té dávné i té nové) věnuje též otázkám migrace a reemigrace. Máme tedy jedinečnou možnost zeptat se na vše, co s tímto dvousměrným pohybem ve světě souvisí.

Pro lepší organizaci večera posílejte prosím přihlášky na adresu spolek@beseda.be.

Děkujeme a těšíme se na shledání.

Místo : Czech Centre – avenue A. Buyl 150, 1050 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be