Sobota, 17. listopadu 2012 (14:00)

Podzimní dýchánek

Milí přátelé,

Nenechte si ujít náš podzimní dýchánek, který se bude konat v Pražském domě (avenue Palmerston 16, Brusel) v sobotu 17. listopadu 2012 od 14 hodin.

Na úvod nebude chybět tradiční hudební vystoupení, tentokrát v podání dua violoncellistek, Zuzany Jirglové a Charlotte Barbier.

Po našem letním velmi úspěšném setkání bychom se s vámi znovu rádi sešli, abychom si přátelsky popovídali. U prostřeného oválného stolu to bude obzvlášť příjemné! Tentokrát bychom si chtěli vyměnit zkušenosti na jedno aktuální a pro nás velmi živé téma, a sice používání různých jazyků v našich rodinách, o vícejazyčnosti.

Nebude se jednat o odbornou přednášku, ale o praktické zkušenosti, které osobně máte s tím, jak se vám u vás doma podařilo, daří (nebo i nedaří) vést vaše děti k používání češtiny či slovenštiny, tedy jazyka alespoň jednoho z rodičů. Jak řešíte to, aby se děti naučily správně mluvit, měly dostatečnou slovní zásobu, aby v našem jazyce i četly? Jak reagujete, když vám vaši potomci po několika letech v cizojazyčné škole začínají odpovídat cizím jazykem, neboť jsou v něm zběhlejší?… Otázek vyvstává mnoho a individuálních odpovědí bude snad ještě víc.

Jsme přesvědčeni, že výměna zkušeností nás může všechny velice obohatit, že k této otázce mají co říct jak rodiče s malými dětmi, tak ti, kteří mají své děti již značně odrostlé. Zkušenosti ostatních mohou být prospěšné i těm, kteří své děti teprvé plánují.☺

Pošlete nám prosím zprávu na spolek@beseda.be, pokud se chystáte přijít, abychom se mohli náležitě nachystat.

Těšíme se na shledání.

Místo : Pražský dům (avenue Palmerston 16, Brusel)
Kontakt : spolek@beseda.be