Neděle, 23. března 2014 (14:00)

Oslava 110. výročí založení Besedy

Dne 6. března 2014 uplyne 110 let od založení našeho krajanského spolku. Setkání na oslavu tohoto výročí se bude konat pod spolupatronací velvyslance ČR při EU Martina Povejšila a velvyslance ČR v Belgii Ivo Šrámka v neděli 23. března 2014.

Členové Besedy a další naši hosté dostanou osobní pozvánku.

Těšíme se na shledanou.

Místo : Stálé zastoupení ČR při EU, rue Caroly 15. 1050 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be