Neděle, 25. listopadu 2012 (13:00 - 18:00)

Mikulášský workshop

České centrum v Bruselu a naše Česká škola bez hranic pořádají mikulášský workshop.

První setkání je od 13:00 do 15:00 hodin, a sice pro věkovou kategorii  5 – 7 let,

druhé setkání začne v 16:00 hodin a bude trvat do 18:00 hodin, je určeno pro děti ve věku 8 – 10 let.

Vstupné je 5 EUR. Veškeré info najdete na: www.csbh-brusel.be

Místo : ČŠBH, avenue A. Buyl 152, 1050 Brusel
Kontakt : CSBH-Brusel@email.cz