Neděle, 2. prosince 2012 (13:30 - 17:30)

Mikulášská nadílka

Milí krajané, milé děti,

jistě se už všichni těšíte na všechny sváteční prosincové dny, které zahájí na samém začátku adventu náš český Mikuláš se svým tradičním andělsko-čertovským doprovodem.

Dovolujeme si vás tedy pozvat na neděli 2. prosince 2012 na Stálé zastoupení ČR při EU, rue Caroly 15 v Bruselu, začátek je ve 13:30. Děti se setkají s Mikulášem buď v první části odpoledne, mezi 13:30 až 15:00 hod., nebo ve 2. skupině, mezi 15:30 až 17:30 hod.

Přihlášky posílejte na spolek@beseda.be, uveďte jména a věk vašich dětí, počet dospělých, kteří budou děti doprovázet, a skupinu, ve které se chcete nadílky zúčastnit. Přihláška je platná po zaplacení vstupného, které činí 10 eur za každé přihlášené dítě, dospělý doprovod žádné vstupné neplatí. Odpovídající částku poukažte, prosím, nejpozději do 25. 11. 2012 na účet Besedy 363 – 0302241 – 29. Mailem dostanete potvrzení o zařazení vašich dětí na mikulášský seznam. O Mikulášskou nadílku, letos s novým překvapením, je každoročně velký zájem, takže s přihlášením dětí raději neotálejte! Stav přihlášek budeme pravidelně aktualizovat na těchto webových stránkách.

Aby Mikuláš zvládl ten velký nápor dětí, nacvičte, prosím, s dětmi jednu z následujících koled, kterou potom děti Mikuláši společně zazpívají:

Nesem vám noviny

Dej bůh štěstí

Narodil se Kristus Pán

Pásli ovce Valaši

Půjdem spolu do Betléma

Jak jsi krásné neviňátko

Během odpoledne budou pro děti též připraveny různé další aktivity. Rodiče i děti se budou moci v průběhu celého odpoledne posílit tradičním domácím občerstvením a nápoji.☺

Těšíme se na shledanou.

Místo : Stálé zastoupení ČR při EU, rue Caroly 15, 1050 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be