Neděle, 1. prosince 2013 (13:30 - 18:00)

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka se koná v neděli 1. prosince 2013 od 13:30 a od 15:30 (Děti budou rozděleny do dvou skupin, aby je Mikuláš se svou svitou lépe zvládl.)

Přihlásit se můžete e-mailem na spolek@beseda.be s udáním počtu dospělých, počtu dětí, jejich jmény a věkem. Uveďte též, zda preferujete 1. nebo 2. skupinu. Stav rezervací bude průběžně aktualizován na tomto našem webu.

Po našem potvrzení vaší rezervace e-mailem, proveďte převod na účet Besedy BE26 3630 3022 4129, v poznámce uveďte jména dětí a zvolenou skupinu. Členové Besedy zaplatí za dítě 8 €, přátelé Besedy – 12 €. Každé třetí a další dítě z jedné rodiny dostane slevu 2 €. Dospělý doprovod – zdarma.

Co vás čeká? Vánoční tvoření a zdobení perníčků pro děti, které zajišťují lektorky ČŠBH, návštěva Mikuláše, andělů a čertů za doprovodu koled v provedení muzikantů z naší hudební školy a zpěvu všech přítomných. Prosím zopakujte si s dětmi alespoň ty nejklasičtější koledy.

Na posilněnou si před zpěvem i po něm můžete dát v baru něco z domácího občerstvení a různé nápoje. :-))

Za výbor Besedy – Olga a za ČŠBH – Dáša.

Místo : Stálé zastoupení České republiky při EU, rue Caroly 15, 1050 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be