Neděle, 24. února 2013 (14:00 - 16:00)

Fotokroužek

Změna vyhrazena.

Místo : ČŠBH, avenue A. Buyl 152, 1050 Brusel