Čtvrtek, 14. března 2013 (19:00)

Fórum o nových alternativách

Český krajanský spolek Beseda vás zve na promítání zajímavého filmu a následující besedu o nových životních alternativách aneb kudy se nyní můžeme jako společnost vydat.

Akce, kterou pořádáme ve spolupráci s Creative Gate za podpory Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, je určena pro širokou veřejnost. http://www.creativegate.cz/ a www.facebook.com/events/475304225864418/

LEADERSHIP FORUM – BRUSEL je mezinárodní kulturně-kreativní fórum spojující aktivity lidí, skupin a komunit. Diskutovat se bude o tzv. Nové kultuře, které jsme všichni součástí. Leadership fórum proběhne v Bratislavě (27.2.), Praze (13.3.) a Bruselu (14.3.).

PROGRAM:

  1. projekce filmu The Cultural Creatives (film je v angličtině s českými titulky)
  2. panelová kulturně-kreativní beseda na téma Nová kultura

POZOR! Počet míst je omezen! Přihlášky registrujeme na spolkové adrese spolek@beseda.be

Vstupné je dobrovolné.

Cultural Creatives – tento pozoruhodný film o Kulturně-kreativních lidech vůbec poprvé s vědeckou důkladností mapuje obrysy nově vznikající holistické kultury, která tváří v tvář současnému kolapsu západní civilizace otevírá nové možnosti a přísliby pro vědomou evoluci společnosti a pro formování udržitelné planetární civilizace. Film představuje základní charakteristiky této nové kultury, některé její hlavní protagonisty (Paul H. Ray, Ervin László – Budapešťský klub, Kenny Ausubel – Bioneers, Peter Merry, Rob Hopkins -Transition Network, Péter Takáts, Susan George ad.), její ideje a koncepty i aktuální projekty (Banka Triodos, Gaiam, Transition Town, Cal-Earth ad).

Film Frigyese Fogela naznačuje, že nazrál čas, abychom něco zásadního podnikli sami se sebou a společně se posunuli novým směrem. Jak říká ve filmu zakladatel hnutí Transition Town Rob Hopkins: „Tohle je doba o přebírání iniciativy.” Film maďarského režiséra podstatným způsobem přispívá k sebeuvědomování a aktivizaci této nové kultury, která v pravém slova smyslu přináší změnu paradigmatu. Ukazuje, že se v ní rodí nový evoluční integrální světový názor, jenž otevírá cestu pro vytváření světa vzájemného prospěchu. Poselství filmu lze vyjádřit slovy Buckminstera Fullera:

„Nesnaž se měnit starý systém.

Vytvoř místo toho nový systém, který učiní ten starý nadbytečným.”

Místo : Plzeňský dům, place Jamblinne de Meux 31, 1030 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be