Neděle, 24. listopadu 2024 (15:00)

Dýchánek věnovaný belgickým sochařům

Zapište si datum do diáře, podrobnosti budou již brzy zveřejněny!

Místo: Pražský dům, Avenue Palmerston 16, 1000 Brusel
Kontakt: beseda.prihlasky@gmail.com
Dalsi informace: Zapište si datum do diáře, podrobnosti budou již brzy zveřejněny!