Neděle, 18. září 2022 (15:00)

Dětský den s trolly v De Schorre

Zapište si datum do diářů, bližší informace budou již brzy zveřejněny.

Místo: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom
Kontakt: beseda.prihlasky@gmail.com