Neděle, 11. června 2023 (12:00-19:00)

Dětský den s grilováním

Zapište si datum do diáře, bližší informace budou již brzy zveřejněny!

Místo: Bois des Rêves, Allée du Bois des Rêves 1, 1340 Ottignies
Kontakt: beseda.prihlasky@gmail.com
Dalsi informace: Zapište si datum do diáře, bližší informace budou již brzy zveřejněny!