Neděle, 19. června 2022 (12:00-19:00)

Dětský den s grilováním

Zapište si datum do diářů, bližší informace budou již brzy zveřejněny.

Místo: Bois des Rêves u LLN, Ottignies a Wavru
Kontakt: beseda.prihlasky@gmail.com