Neděle, 11. března 2018 (15:00 - 16:00)

Burza knih

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“  Julius Zeyer

Beseda měla vždy velmi blízký vztah ke knihám. Již před 100 lety si krajané začali zařizovat svou knihovnu a knihy si půjčovali. Existoval dokonce podrobně vypracovaný půjčovní řád. Tyto staré krajanské knihy byly až do poloviny 90. let uloženy u člena Besedy Bohumila Šponara. Po jeho smrti jsme knihy věnovali katedře slavistiky na ULB, neboť jsme je neměli kde uchovávat.

Na tuto knižní tradici nezapomínáme, po celé desetiletí se věnujeme knihám, pořádáme burzy knih, zpočátku v Měsíci knihy, v posledních letech v podstatě celoročně. České knihy dostáváme z pozůstalosti po krajanech, jejichž rodiny česky neumějí, případně od dalších krajanů, kteří již některé knihy nepotřebují. Kromě literatury máme však i slovníky, obrazové a vědecké publikace, a to nejen v češtině, ale i v dalších jazycích.

Knihy z exilové a samizdatové literatury poskytujeme zdarma pražské knihovně LIBRI PROHIBITI, kterou založil pan Jiří Gruntorád. Dětskou literaturu věnujeme přednostně České škole bez hranic, Ostatní knihy prodáváme krajanům za symbolické ceny (1 € nebo 2 €, výjimečně za 5 €), které mohou navýšit na pomoc dobré věci. Celý výtěžek z prodeje jde totiž vždy na dobročinné účely. Takto jsme věnovali peníze Klubu českých turistů na svépomocnou obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře, české nemocnici v Baltistánu (Pákistán) a v posledních letech pražské obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni, která se stará o děti postižené Downovým syndromem. Podzimní burza jí vynesla dalších 200 €. Děkujeme.

Příští burza se bude konat v Pražském domě v neděli 11. března 2018 od 15 do 16 hodin, poté bude následovat přednáška na téma Kde ženy vládnou.

Pravidelně aktualizovaný seznam knih, které má Beseda k dispozici, vám na požádání zašleme. Knihy, o které budete mít zájem, vám rezervujeme. Všechny knihy na burzu dopravit nebudeme moct, proto čtěte seznam pozorně. Na burzu můžete přinést i své knihy, které nabídnete přítomným, je však třeba nás o tom předem informovat, abychom pro vás připravili stůl.

Těšíme se na váš zájem o knihy a vaši návštěvu.

Místo : Pražský dům, avenue Palmerston 16, 1000 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be