Pátek, 24. února 2017 (18:00 - 21:00)

Beseda s Milenou Štráfeldovou

Milí přátelé,

milena strafeldova foto dusan dostal - mala

zveme vás do Českého centra na besedu s Milenou Štráfeldovou, která k nám poprvé přijela jako redaktorka Radia Praha, když v roce 2004 slavila Beseda sté výročí založení. Podruhé zavítala do Belgie se svou divadelní hrou Osamělé večery Dory N. a při své minulé návštěvě nám představila román Guláš pro Masaryka.

Tentokrát nám Milena Štráfeldová představí svůj nový historický román, který vyjde v nakladatelství Garamond na jaře. Dopsala jej podle svých slov právě dnes 3. února ve 14:54. Máme se nač těšit! Mileniny knihy jsou velmi čtivé a její osobní vyprávění posluchače vždy uchvátí. Kniha se jmenuje Svatý rváč a vypráví o Jeronýmu Pražském.

Setkání s Milenou Štráfeldovou proběhne v Českém centru (avenue Adolphe Buyl 150, 1050 Brusel) v pátek 24. února 2017 od 19 hodin. Občerstvení zajistíme. Pro snadnější organizaci se hlaste na spolek@beseda.be.

Před besedou, od 18 hodin se bude konat burza knih. Seznam vám na požádání pošleme, rezervované knihy přivezeme a další volné knihy vystavíme. Chápeme, že se lehčeji rozhodujete, když můžete knihu podržet v ruce, prolistovat ji, polaskat, případně se do ní začíst, než když si vybíráte ze seznamu, byť byl sebelepší. Výtěžek burzy půjde opět na podporu o.p.s. Zajíček na koni.
Těšíme se na vás!
 

Úryvek ze synopse:  Autorka v románu charakterizuje Jeronýma Pražského slovy svého fiktivního odborného poradce: Janův nejvýznamnější žák se nespravedlivě ztrácí v jeho stínu. Byl věčně druhý. Sám Hus přitom napsal, že Jeroným je čtyřikrát vzdělanější než on! Vždyť studoval na nejlepších evropských univerzitách, Evropu prošel křížem krážem, dostal se až do Svaté země nebo do Litvy. V tom se mu Hus a vlastně nikdo z jejich současníků nemohl rovnat. Byl to Jeroným, kdo do Prahy ze světa stále znova přinášel nové myšlenky a podněty. A kdo taky dokázal srovnávat české poměry s evropskými. Hus byl jistě uvážlivější než Jeroným, v rozhodujících chvílích to ale byly Jeronýmovy přidrzlé kousky, které pohnuly dějinami.

Přesto se o tomto „věčně druhém“ českém reformátorovi ví velmi málo. Román Svatý rváč se beletristickou formou pokouší tuto proluku v našem poznání alespoň z části vyplnit.
Milena Štráfeldová

Místo : České centrum, avenue Adolphe Buyl 150, 1050 Brusel
Kontakt : spolek@beseda.be