Sobota, 27. listopadu 2021 (15:00)    Online

Belgičanka pod Řípem !!!POZOR!!! ZMĚNA !!! Akce proběhne ONLINE !!!

BELGICKÁ PREMIÉRA NOVÉHO DOKUMENTU Z CYKLU ČESKÉ KOŘENY…

Krátký film Belgičanka pod Řípem, natočený v roce 2018 a 2019 a dokončený po koronavirové pauze v letošním roce, vznikl jako zajímavý doplněk k celovečernímu dokumentu České kořeny v Lucembursku a Belgii.

Oba filmy natočil tým spolku České kořeny. První, celovečerní dokument jste už v listopadu 2018 mohli zhlédnout na jeho belgické premiéře na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. O čem a o kom je tedy tento jeho nový „přídavek?“

Jedním z těch, kdo odešli z komunistického Československa před rokem 1989 za svobodou, byl i Antonín Štěpán z Daminěvsi, syn z velkého statku na Mělnicku. Po roce 1948 se nechtěl sklonit před komunistickou mocí a za dramatických okolností emigroval do Belgie. V nové zemi se jako zprvu nemajetný uprchlík dokázal prosadit. V Bruselu se oženil s Belgičankou Anne-Marie Dewinter. Jako emigrant zpět do vlasti nesměl, Anne-Marie byla jeho jediným spojením s rodinou v Československu. Rodina v Bruselu úspěšně podnikala, oba manželé byli také členy Besedy Brusel. Teprve po roce 1989 se Antonín Štěpán mohl vrátit do Čech a spatřit ruiny, které zbyly z rodinného statku. Hospodářství Štěpánových bylo totiž v padesátých letech minulého století, tak jako mnoho jiných, tehdejší komunistickou mocí zabráno a zdevastováno. V devadesátých letech pak trávili Štěpánovi v Daminěvsi většinu času, aby je znovu uvedli v život a pozemky proměnili v kvetoucí sady. Antonín dnes již nežije, ale Anne-Marie stále dělí svůj čas mezi Belgii a milované Česko, krajinu pod horou Říp. Se zemí svého manžela je pevně spojená tak, jako byla s ním samotným. Premiérovaný dokument poukazuje na jeden z tisíců podobných případů, které se odehrávaly na českém venkově po roce 1948. Mnoho z nich nemělo tak šťastný konec, jako měl příběh Štěpánových.

Režie, kamera – Tomáš Kubák

Rozhovory, zvuk, produkce, propagace – Martina Fialková

Střih – Michal Rolenc

Natočení filmu podpořili: Beseda Belgie, firma SAD, Michal Svoboda (Brusel) a soukromí sponzoři. Českou premiéru podpořilo Město Mělník a uskutečnila se v tamním Masarykově kulturním domě 21. 9. 2021. Film bude také nabídnut České televizi. V říjnu t.r. byl uveden jako součást programu konference Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory v budově Senátu PS ČR v Praze.

Více na www.ceskekoreny.cz

Martina Fialková

!!!POZOR, ZMĚNA!!!

Film si promítneme na dýchánku ONLINE v sobotu 27. listopadu 2021. Sejdeme v 15 hodin ONLINE (přihlášení obdrží podrobnější informace e-mailem). Po promítání si pro další kulturní potěšení poslechneme duo houslí a violoncella v podání Silvie Bažantové a Zuzany Gjerdingen. Následovat bude beseda s autory filmu Martinou Fialkovou a Tomášem Kubákem a samozřejmě s hlavní hrdinkou Anne-Marie Štěpánovou Dewinter, dlouholetou členkou Besedy.

S láskou připravené občerstvení bude jako obvykle zajištěno. Z organizačních důvodů prosíme o vyplnění přihlášky: https://forms.gle/euhZaKrLJhhg1vkq9. Setkání proběhne v souladu se sanitárními pravidly, která budou v té době v platnosti, každopádně mějte po ruce roušku, kdyby jí bylo třeba.

Těšíme se na vás.

výbor Besedy

Místo: !!!ONLINE!!!!