Pátek, 10. června 2022 (19:00)

Promítání dokumentu Terezínští hrobaři a beseda s režisérkou Olgou Struskovou

Zapište si datum do diářů, bližší informace budou již brzy zveřejněny.

 

Místo: Stálé zastoupení ČR při EU, Rue Caroly 15, 1050 Brusel
Kontakt: beseda.prihlasky@gmail.com